Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębicy / Radni - Sesja
II Sesja w dniu 23 listopada 2018, godz. 10:00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

Dyskusja

I
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
III
Ślubowanie radnej Rady Miejskiej w Dębicy.
IV
Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
Powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
2.
Ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dębicy.
3.
Zmiany uchwały nr LIV/579/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dębicy
4.
Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Dębicy
V
Zamknięcie sesji.