Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
II Sesja w dniu 26 listopada 2018, godz. 15:00, w w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim
AD.0012.2.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad II sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2.
Stwierdzenie quorum
3.
Przyjęcie porządku obrad
4.
Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6.
Interpelacje i zapytania radnych
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8.
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
10.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rzowoju i Promocji
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
11.
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
12.
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
13.
Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
a)
opinie: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
b)
dyskusja
c)
podjęcie uchwały
14.
Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
15.
Uchylenie uchwały nr XXI/216/2004 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
16.
Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznyc
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
17.
Uchwalenie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
18.
Uchwalenie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tomaszów Lubelski
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
19.
Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)
dyskusja
d)
podjęcie uchwały
a)
wystąpienie Burmistrza Miasta
b)
dyskusja
c)
podjęcie uchwały
21.
Zakończenie obrad II sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski