Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
I Sesja w dniu 21 listopada 2018, godz. 16:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.1.2018JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Sokółce.
2.
Złożenie ślubowania przez Radnych.
3.
Przyjęcie porządku obrad.
4.
Wybór Przewodniczącego Rady.
5.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
6.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Sokółki.
7.
Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Sokółce.