Nagranie z posiedzenia

Nagranie audio. Nagranie video.Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Tomaszów Lubelski / Rada Miasta Tomaszów Lubelski
I Sesja w dniu 19 listopada 2018, godz. 09:00, w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski
AD.0012.1.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad
2.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego
3.
Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
4.
Uchwalenie porządku obrad
7.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza wg treści określonej w art. 29a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym
8.
Sprawy różne:
b)
wskazanie Wiceprzewodniczacego Rady Miasta Tomaszów Lubelski do wykonywania czynności zwiazanych z podróżami służbowymi w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski - podjęcie uchwały
9.
Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Miasta