Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXXII Sesja w dniu 14 listopada 2018, godz. 13:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.O.0002.82.2018JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
4.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
5.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
6.
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Sokółka.
8.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Sokółce w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
9.
Zamknięcie sesji.