Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XL Sesja w dniu 17 października 2018, godz. 14:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul.Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 26 września 2018 r.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018 – 2031.
Załączniki
4Głosowanie
5.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.
Załączniki
5Głosowanie
6.
Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Łazy.
Załączniki
6Głosowanie
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia przez Gminę Łazy porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Łazy.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Interpelacje radnych.
10.
Zapytania radnych.
11.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
12.
Odpowiedzi na zapytania.
13.
Wolne wnioski i informacje.
14.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
15.
Zamknięcie sesji.