Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 24 września 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.12.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
krew_2018.09.04
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach cd.
5.
Rozpatrzenie skargi na działania burmistrza.
Załączniki
skarga
6.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
7.
Zakończenie posiedzenia.