Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXIX Sesja w dniu 4 września 2018, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.0004.79.2018JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sokółka.
6.
Zamknięcie sesji.