Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXVIII Sesja w dniu 5 września 2018, godz. 14:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach, ul.Traugutta 5

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Załączniki
pismo
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2018-2031.
Załączniki
4Głosowanie
5.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2018.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
66.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łazy.
Załączniki
7
8.
Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/262/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Załączniki
8
9.
Podjęcie uchwały w sprawie: odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Interpelacje radnych.
11.
Zapytania radnych.
12.
Informacja dotycząca działalności Burmistrza Łaz i Urzędu Miejskiego w Łazach za okres między sesjami Rady.
13.
Odpowiedzi na zapytania.
14.
Wolne wnioski i informacje.
15.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
16.
Zamknięcie sesji.