Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 4 września 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.11.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porzadku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamionkach cd.
4.
Rozpatrzenie pism mieszkanki gminy Kórnik dotyczących mpzp.
5.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
6.
Zakończenie posiedzenia.