Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXVIII Sesja w dniu 28 sierpnia 2018, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
EO.0002.78.2018JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
4.
Projekt uchwały o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w Bohonikach.
5.
Zamknięcie sesji.