Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Radni - Sesja
XLVI Sesja w dniu 13 sierpnia 2018, godz. 17:30, w sala sesyjna Biblioteki Publicznej przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie
SO.0002.8.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.17:54
2.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białęg i Białężyna.17:54
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/238/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomości i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.18:02
Załączniki
XLVI_2Głosowanie
4.
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian wprowadzonych do statutów sołectw i osiedli samorządowych Gminy Murowana Goślina.18:16
5.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.18:16
Załączniki
XLVI_4Głosowanie
6.
Zamknięcie obrad Sesji.18:16