Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXVII Sesja w dniu 31 lipca 2018, godz. 14:30, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.0002.77.2018JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2018 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028.
4.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Zalewu Sokólskiego.
5.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2018 roku.
6.
Zamknięcie sesji.