Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach
XLV sesja Rady Miejskiej w Łazach zwołana w trybie nadzwyczajnym w dniu 3 stycznia 2023, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach, ul. Traugutta 15

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Załączniki
Pismo.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2023.
Załączniki
4Głosowanie
5.
Zamknięcie sesji.14:08