Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XLIV Sesja w dniu 6 lipca 2018, godz. 08:00, w auli szkoły podstawowej w Białych Błotach

Dyskusja

1.
Otwarcie XLIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.
Podjęcie uchwał:
1)
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.
2)
uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
3)
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
4)
w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej.
5.
Zakończenie obrad XLIV Sesji VII Kadencji