Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 18 lipca 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.4.7.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kekips_2018.06.20
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Kórnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
b)
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
4.
Wysłuchanie informacji nt.:
a)
bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Kórnik, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letnim, również w zakresie zarządzania kryzysowego.
b)
działalności i funkcjonowania Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu "Oaza".
c)
realizacji zadania samorządu w zakresie wychowania przedszkolnego.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
dyskusja nt. rozbudowy szkoły w Kamionkach poprzez zastosowanie modułów (kontenery).
6.
Zakończenie posiedzenia.