Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXXV Sesja w dniu 26 czerwca 2018, godz. 15:00, w Sokólskim Ośrodku Kultury ul. Grodzieńska 1
EO.0002.75.2018JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Sokółka na 2018 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028.
4.
Zamknięcie sesji.