Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 28 czerwca 2018, godz. 11:00, w sali obrad w Urzedzie Miejskim w Dębnie
BRM 0012-1

Dyskusja

1.
Wizytowanie obiektów zabytkowych pod kątem ich stanu technicznego ( kościoły, pałace itp) znajdujące się w gm. Dębno.
3.
Realizacja strategii Gminy Dębno za lata 2014-2022
4.
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Dębno nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2018.
5.
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2018-2025
6.
Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na budowie studni wierconych na terenie Gminy Dębno.
7.
Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna
8.
Sprawy różne