Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2018, godz. 13:00, w sali obrad w Urzedzie Miejskim w Dębnie
BRM0012-2

Dyskusja

1.
Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli i żłobka oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dębno oraz przygotowanie placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych do wakacji.
2.
Realizacja Strategii Gminy Dębno za lata 2014-2022.
3.
Opinia do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno.
4.
Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego.
5.
Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna
6.
Sprawy różne.