Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 001-Radni - Sesja
LVII Sesja w dniu 7 listopada 2022, godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, sala nr 17. Sesja zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)
BR.0002.57.2022.AK

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji oraz przedstawienie porządku obrad.17:06
2.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok.17:12
3.
Zamknięcie obrad Sesji.17:13