Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2018, godz. 08:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.7.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy Czereśniowej w Dziećmierowie, w obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik,
b)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik – etap I,
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie Kórnik,
d)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik,
e)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
f)
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki,
g)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo.
4.
Ponowne zaopiniowanie wniosku o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Błażejewko.
5.
Dyskusja na temat robót budowlanych, prowadzonych w rejonie ul. Czołowskiej i ul. Michałowskiego w Bninie (działki nr ewid. 861 i 26/223) w związku z toczącą się procedurą zmiany planu miejscowego dla przedmiotowego terenu.
6.
Zapoznanie się z odmownymi projektami decyzji o warunkach zabudowy:
a)
Kamionki - zabudowa szeregowa,
b)
w rejonie sklepu Netto (reklama LED)
Załączniki
wniosek LED
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z pismem w sprawie sieci światłowodowej cd.
Załączniki
inea
b)
zapoznanie się z odp. Urzędu ws. linii autobusowej
Załączniki
odp UMiG
c)
propozycja pisma do PSE
8.
Zakończenie posiedzenia.