Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.5.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń: 18.04 i 16.05.2018.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
podziału sołectwa Kamionki i utworzenia trzech odrębnych sołectw,
b)
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
4.
Informacje nt. szkód w uprawach spowodowanych nawałnicą 2 czerwca br.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z wnioskami o zmianę FS Pierzchna i Robakowa - wsi.
6.
Zakończenie posiedzenia.