Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.4.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kekips_2018.05.23
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego
Załączniki
oswiata-uchoswiata
4.
Wysłuchanie informacji na temat:
a)
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji (OSiR, OAZA, KOK, OPS, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – dofinansowane przez Gminę),
b)
inwestycji w obszarze oświaty, kultury i sportu oraz turystyki i rekreacji,
c)
podsumowania działalności sportowej w roku szkolnym 2017/2018.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z pismem Rady Rodziców przedszkola w Kamionkach.
Załączniki
pismo RRmail
6.
Zakończenie posiedzenia.