Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2018, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz,pok. 105
BRM.KOKiS.0012.5.5.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018r. na wsparcie wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi poznańskiemu na „Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo – Trzek ul. Średzka w Paczkowie, gm. Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2439P – ul. Średzka w m. Paczkowo.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Swarzędzu wraz z własnością wzniesionego na niej budynku.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas szóstych oraz obecnych klas trzecich szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Swarzędz w kolejnym roku szkolnym 2018/2019.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – J. Kraszewskiego.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Swarzędz (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2003r., Nr 150, poz. 2823).
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sarbinowo.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część północną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej – część II (powierzchnia opracowania ca. 105ha).
o)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Gminie Swarzędz i nadania jej statutu.
p)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.
3.
Akcja LATO.
4.
Działalność świetlic na terenie Miasta i Gminy.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.