Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 13 czerwca 2018, godz. 13:00
BRM.KR.0012.6.8.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie bieżących kontroli realizowanych zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
3.
Procedowanie nad kontrolą prawidłowości stosowanych procedur i działań w zakresie naliczania, poboru i egzekwowania podatku od nieruchomości.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.