Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 7 maja 2018, godz. 09:45
BRM.KR.0012.6.7.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.
3.
Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2017.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.