Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach
XLII sesja Rady miejskiej w Łazach zwołana w trybie nadzwyczajnym w dniu 13 października 2022, godz. 13:00, w Urzędzie Miejskim w Łazach

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
Załączniki
3Głosowanie
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022.
Załączniki
4Głosowanie
5.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Załączniki
5Głosowanie
6.
Zamknięcie sesji.