Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 23 maja 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE.BRM.0012.1.5.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kbif_2018.04.20
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
b)
wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
4.
Dyskusja nad regulaminem BOGK.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
wybór przedstawicieli Komisji BiF do komisji przyznającej nagrody za osiągnięcia w nauce i sporcie,
b)
wybór przedstawicieli Rady do komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.
6.
Zakończenie posiedzenia.