Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 006-Komisja Mieszkaniowa, 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
36 Posiedzenie w dniu 29 września 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.2.36.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad
2.
Projekt uchwały w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów. (punkt 1 opiniuje Komisjia Oświaty)
3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stalowa Wola na lata 2022-2026. (punkty 3 do 11 opiniują Komisja Budżetu i Komisja Mieszkaniowa)
4.
Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stalowa Wola.
5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 54.471,83zł)
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 58.648,34zł)
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 46.611,58zł)
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 40.801,93zł)
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 15.754,02zł).
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 24.981,12zł).
12.
Opinia Komisji w sprawie umorzenia zaległości czynszowych i opłat widniejących na lokalu socjalnym przy ul. 1-go Sierpnia. (punkty 12 do 20 opiniuje Komisja Budżetu)
13.
Opinia Komisji w sprawie umorzenia zaległości czynszowych i opłat widniejących na lokalu mieszkalnym przy ul. Popiełuszki .
14.
Opinia Komisji w sprawie umorzenia zaległości wg cesji PEC widniejących na lokalu mieszkalnym przy ul. Popiełuszki .
15.
Opinia Komisji w sprawie zamiaru objęcia przez Gminę Stalowa Wola akcji spółki Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna.
Załączniki
akcje PSA
16.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli na 2023 rok.
17.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
Załączniki
Zmiana w budżecie
18.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2022 rok.
19.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
20.
Projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli za 2021 rok.
21.
Zamknięcie obrad Komisji.