Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 23 maja 2018, godz. 10:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.9.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcia porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Rozpatrzenie odwołania od uchwały nr XLVI/625/2018 Rady MiG Kórnik z dnia 25.04.2018 r.
Załączniki
odwołanie
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
5.
Zakończenie posiedzenia.