Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XLI Sesja w dniu 15 września 2022, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Załączniki
Głosowanie
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 18 sierpnia 2022 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej/cego Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXVII/234/17 Rady Miejskiej w Łazach w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XV/99/2020 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2022.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
14Głosowanie
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
15Głosowanie
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
16Głosowanie
17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.
Załączniki
17Głosowanie
18.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy w miejscowości Rokitno Szlacheckie.
Załączniki
18Głosowanie
19.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Łazy w obrębie Chruszczobród.
Załączniki
19Głosowanie
20.
Informacje i sprawy różne.
21.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
22.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
23.
Zamknięcie sesji.15:16