Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 23 maja 2018, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.7.5.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Czmoń, położonego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, gmina Kórnik,
b)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Szczytniki, położonego na zachód od ul. Cichej, gmina Kórnik,
c)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki,
d)
wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
4.
Zapoznanie się z informacją o postępach prac nad zadaniami realizowanymi w Wydziale Planowania Przestrzennego.
a)
zapoznanie się z pismami:
1)
w sprawie sieci światłowodowej,
Załączniki
inea
2)
w sprawie przekazania gruntu pod drogę,
Załączniki
droga
3)
w sprawie wybudowania drogi,
Załączniki
pismo Szczytniki
4)
od PBE Elbud Warszawa.
Załączniki
pismo Elbud
6.
Zakończenie posiedzenia.