Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 23 maja 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.4.5.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porzadku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kekips_2018.04.18
3.
Dyskusja nt. uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek prowadzony przez Miasto i Gminę Kórnik
Załączniki
zlobkizlobki-uz
b)
uchwalenia Statutu Żłobka w Kamionkach.
5.
Wyrażenie opinii ws. partycypacji w kosztach nauki uczniów w szkołach w Poznaniu.
6.
Zapoznanie się z pismem Fundacji Instytut Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora.
Załączniki
wniosek
7.
Wysłuchanie sprawozdania z realizacji programów profilaktyki zdrowotnej w roku 2017 na terenie MiG Kórnik.
8.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
wybór przedstawicieli Rady do Komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursów na stanowisko dyrektora,
b)
wybór przedstawiciela Komisji EKiPS do komisji przyznającej nagrody za osiągnięcia w nauce i sporcie
Załączniki
regulamin
9.
Zakończenie posiedzenia.