Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 16 maja 2018, godz. 14:00, w schronisku dla zwierząt w Skałowie.
SE-BRM.0012.5.5.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad (wyjazd o 13.00).
2.
Wizyta w schronisku dla zwierząt w Skałowie.
3.
Wolne głosy i wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.