Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XL Sesja w dniu 18 sierpnia 2022, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 lipca 2022r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łazy na rok szkolny 2022/2023.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Załączniki
12.Głosowanie
13.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łaz.
Załączniki
13Głosowanie
14.
Informacje i sprawy różne.
15.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16.
Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17.
Zamknięcie sesji.14:30