Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 010-Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17 Posiedzenie w dniu 11 sierpnia 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.8.17.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Nasze Miasto w sprawie przeprowadzenia kontroli w obszarze celowości obecnego i dalszego finansowania Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola.
3.
Zamknięcie obrad Komisji.