Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.8.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Dyskusja oraz przyjęcie wniosku absolutoryjnego.
Załączniki
wniosek_OSTATECZNY
3.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.