Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2018, godz. 10:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.7.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
krew_2018.03.28
3.
Omówienie:
5.
Zapoznanie się z opinią RIO nt. sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik w 2017 roku.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.