Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 21.03.2018 r.
3.
Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku cd.
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
5.
Zakończenie posiedzenia.