Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Białe Błota / Radni - Sesja
XLI Sesja w dniu 17 kwietnia 2018, godz. 12:00, w auli szkoły podstawowej w Białych Błotach

Dyskusja

1.
Otwarcie XLI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.
Podjęcie uchwał:
2)
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe błota na lata 2018-2024
3)
w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.
4)
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
5.
Zakończenie obrad XLI Sesji VII Kadencji