Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Gminy Goleszów / Radni - Sesja
XV Sesja w dniu 26 lutego 2020, godz. 15:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1 Maja 5
SA.002.2.2020

Dyskusja

1.
Otwarcie XV sesji Rady Gminy Goleszów.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.15:01
3.
Zmiany w porządku obrad.15:02
4.
Wystąpienia zaproszonych gości.15:02
5.
Informacja dotycząca protokołu z XIV sesji Rady Gminy Goleszów.15:03
6.
Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.15:08
7.
Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.15:10
8.
Podjęcie uchwał:
3)
Uchwała w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów, przyjętego uchwałą nr 0007.69.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.9.2020);15:18
4)
Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019 (projekt nr SA.0006.10.2020);15:22
5)
Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019 (projekt nr SA.0006.11.2020);15:23
6)
Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019 (projekt nr SA.0006.12.2020);15:24
7)
Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019 (projekt nr SA.0006.13.2020);15:25
8)
Uchwała w sprawie przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2019 (projekt nr SA.0006.14.2020);15:25
9)
Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.15.2020);15:28
10)
Uchwała w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Puńcowie w Przedszkole Publiczne w Puńcowie (projekt nr SA.0006.16.2020);15:30
11)
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzięgielowie (projekt nr SA.0006.17.2020);15:32
12)
Uchwała w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Gminie Goleszów (projekt nr SA.0006.18.2020);15:34
13)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.3.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie (projekt nr SA.0006.19.2020);15:36
14)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.75.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleszów na rok 2020 (projekt nr SA.0006.20.2020);15:38
15)
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Goleszów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt nr SA.0006.21.2020).15:40
9.
Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.15:42
10.
Pytania w sprawach bieżących.15:44
11.
Wolne wnioski.15:49
12.
Zamknięcie XV sesji Rady Gminy Goleszów.15:50