Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
25 Posiedzenie w dniu 6 lipca 2022, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.4.25.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Rozwój sportu szkolnego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
3.
Zamknięcie obrad Komisji.