Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 010-Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
16 Posiedzenie w dniu 12 lipca 2022, godz. 15:15, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.8.16.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie petycji dotyczącej decyzji o zamknięciu Oddziału Rehabilitacji w SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli
3.
Zamknięcie obrad Komisji.