Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2018, godz. 13:00, w posiedzeń w UM w Dębnie
BRM0012-1

Dyskusja

1.
Informacja z działalności Szpitala sp. z o.o w Dębnie za rok 2017 i pierwszy kwartał roku 2018.
Załączniki
szpital
2.
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2018r,
3.
Opinia do projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Dębno i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o w Dębnie spółki działającej pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4.
Sprawy różne.