Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 16 kwietnia 2018, godz. 12:00
BRM.KR.0012.6.6.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Procedowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
3.
Sprawy bieżące.
4.
Zakończenie.