Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 18 kwietnia 2018, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 207,I.p
BRM.KŚiRW.0012.3.3.2018

Dyskusja

0
Godz.13.00 – „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .
0
Godz.13.30 - spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Godz.14.00 – posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi - otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jasinie.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Swarzędz, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
0
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie : przeznaczenia części umorzonej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
0
Realizacja zadań związanych z budową kanalizacji na terenie wiejskim w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, oraz plany związane z budową sieci wodociągowej na terenie wiejskim.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.