Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 17 kwietnia 2018, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. nr 105, parter
BRM.KSS.0012.4.3.2018

Dyskusja

0
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jasinie.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Swarzędz, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Sprawy bieżące.
0
Wizytacja w Ośrodku Pomocy Społecznej, zapoznanie się z nową bazą lokalową.
0
Zakończenie.