Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
33 Posiedzenie w dniu 13 czerwca 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.2.33.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. (punkt 2 opiniują: Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia).
3.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji. (punkty 3 opiniują: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Komunalnej i Komisja Inicjatyw Gospodarczych
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok. (punkty 4 i 5 opiniują: Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Gospodarki Komunalnej)
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek nr 159/6 i 102/489).( punkty od 6 do 10 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej).
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 3269, 3270, itd.).
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek 77/20, 106/1, itd.).
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych (dot. działki nr 669/1, nr 668/2, itd.).
10.
Opinia Komisji w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Brandwickiej.
11.
Sprawy bieżące.
12.
Zamknięcie obrad Komisji.