Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2018, godz. 12:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.5.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku cd.
3.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
4.
Zakończenie posiedzenia.