Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 28 marca 2018, godz. 12:40, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.4.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie petycji mieszkańców os. Tygrysiego w miejscowości Dachowa - podjęcie uchwały.
3.
Zakończenie posiedzenia.